Een vraag die me de laatste tijd meer dan eens werd gesteld: Zijn er nu wel of geen fosfaatrechten nodig voor deze dieren?  De wijzigingen in de regelgeving die de wetgever recent of minder recent heeft doorgevoerd hebben niet bepaald bijgedragen een duidelijk antwoord op deze vraag. In dit bericht een aantal punten nog eens op een rij, zoals die op dit moment uit de regelgeving volgt. 

 

Fosfaatrechten nuchtere kalveren

Het standpunt van RVO over nuchtere kalveren bijmelkveehouders is enige tijd geleden gewijzigd. RVO geeft nu aan dat voor alle nuchtere kalveren van melkkoeien fosfaatrechten nodig zijn. Alleen voor kalveren vanaf 15 dagen, bestemd als vleesvee, zijn geen fosfaatrechten nodig .Nuchtere kalveren van zoogkoeien die niet afkalven, maar afgemest worden, tellen vanaf de geboorte niet mee.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen nuchtere kalveren van een melk- of kalfkoe (diercategorie 100) en van een zoogkoe (diercategorie 120).

Kalf van een melk- of kalfkoe (melkveehouders)

Kalveren op een melkveebedrijf van een melk- of kalfkoe tellen vanaf de geboorte mee voor het fosfaatrechtenstelsel. Wanneer het betreffende kalf op een melkveebedrijf niet bestemd is om later een melk- of kalfkoe, zoogkoe of fokstier te worden, zijn vanaf 15 dagen leeftijd geen fosfaatrechtennodig (maar de eerste 14 dagen dus wel).

Wanneer een kalf bestemd voor de vleesveehouderij na 14dagen nog op het bedrijf aanwezig is, kan het kalf vanaf de 15e dagworden overgeboekt naar diercategorie 115 (startkalf voor rosé- of roodvlees)of diercategorie 112 (witvleeskalveren). Dit geldt ook voor kalveren die op heteigen bedrijf worden afgemest.

 

Kalf van zoogkoe (vleesveehouders)

Voor een kalf van een zoogkoe zijn alleen fosfaatrechtennodig als het kalf uiteindelijk zelf ook een  zoogkoe wordt. Voor nuchtere kalveren die bestemd zijn om vleeskalf of vleesstier te worden, zijn vanaf de geboorte geenfosfaatrechten nodig.

Gemengde bedrijven

Wanneer u  zowel melk- en kalfkoeien als zoogkoeien houdt, moet per kalf worden bekeken of het moederdier een melk-/kalfkoe of een zoogkoe is. Per kalf moet dan de bovenstaande beschrijving worden gevolgd.

Fokstier en fosfaatrechten

In de regelgeving wordt tot een leeftijd van 1 jaar onderscheid gemaakt tussen fokstieren voor de melkveehouderij en fokstieren voor de zoogkoeienhouderij. Vanaf de leeftijd van 1 jaar behoren beide soorten fokstieren tot de diercategorie ‘Fokstieren’ (diercategorie 104). Vanaf dat moment  zijn geen fosfaatrechten meer nodig.

Jonge fokstieren melkveehouderij

Fokstieren voor de melkveehouderij jonger dan 1 jaar vallen wel onder de definitie van diercategorie 101. Daarvoor zijn dus  wel fosfaatrechten nodig.

Jonge fokstieren van zoogkoeien

Voor fokstieren voor de zoogkoeienhouderij zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook niet in de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar. Deze fokstieren vallen niet onder de diercategorie ‘jongvee jonger dan 1 jaar’. Voor de gebruiksnormenberekening moet de meest passende categorie worden gebruikt.

Op welke diercode boeken?

Niet voor alle soorten runderen zijn diercodes. Indien vooreen dier geen diercategorie is vastgesteld, dan moet volgens RvO in het kader van de gebruiksnormenberekening de diercategorie gekozen worden ‘die het bestepast’. Let op dat runderen niet onnodig onder diercategorie 101 of 102 worden geboekt (bijvoorbeeld bij een fokstier voor de zoogkoeienhouderij). 

Bewijs: uiteindelijke bestemming

Let op, RvO (en de NVWA) gaan uit van de uiteindelijke bestemming uit van het betreffende rund. Wanneer u bijvoorbeeld als melkveehouder besluit een kalf af te mesten en het dier na drie maanden verkoopt aan handelaar, zorg er dan voor dat u bewijs heeft dat het kalf ook daadwerkelijk geslacht wordt (of daar een duidelijk contract voor ondertekent met daarin een vrijwaring). Wanneer het kalf bijvoorbeeld wordt doorverkocht aan een opfokker, die uiteindelijk besluit het rund te laten dekken en als drachtige vaars aan een melkveehouder verkoopt, had u de eerste drie maanden wél fosfaatrechten nodig (ook al dacht u het kalf als mestkalf te verkopen).

 

 

Begrijpt u het nog….? Soms is het inderdaad lastig te begrijpen of uit te leggen. Maar bovenstaande is de uitleg die RVO op dit moment geeft aan de regels en daarmee de basis voor het beleid. Wellicht daar de komende maanden nog wijzigingen in worden aangebracht, maar dit zijn de regels waar we het op dit moment mee moeten doen.