De mestadministratie: van heel veel data, naar bruikbare gegevens

De administratie die moet worden gevoerd in het kader van de Meststoffenwet is, voor veel veehouders, een noodzakelijk kwaad. Weliswaar een belangrijk noodzakelijk kwaad, want het dient als basis voor een aantal belangrijke beslissingen, maar leuk is anders. Bovendien is het ingewikkelde materie waarvan de regels nog wel eens aan verandering onderhevig zijn. Gaat het dan mis, dan kunnen de financiële consequenties aanzienlijk zijn.

Gelukkig zijn er veel managementsystemen en softwarepakketten die het voeren van de administratie automatiseren of kunnen vergemakkelijken. Toch kan het de moeite waard zijn om periodiek de administratie, de gemaakte keuzes en de gevolgde procedures eens tegen het licht te houden. Gewoon om er zeker van te zijn dat alles goed gaat en voldoet aan de regels en voorwaarden die er aan worden gesteld. Al is het maar om er zeker van te zijn dat alles gaat, zoals het moet gaan.

Ik verzorg geen administraties, maar bespreek wel graag periodiek de resultaten die uit uw administratie komen. Op die manier kunnen fouten worden vermeden en kan de planning (denk bijvoorbeeld aan de afvoer van dierlijke mest, de aanvoer van kunstmest of het aantal af te sluiten verwerkingsovereenkomsten) strak op de realisatie aansluiten.  Het is mijn doel om door de beschikbare data om te zetten naar bruikbare informatie en daarmee  toegevoegde waarde op uw administratie en uw bedrijfsvoering te bieden. Niet meer, niet minder.

Wilt u meer weten over wat mijn werkzaamheden en of dit iets voor uw bedrijf zou kunnen betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in en ik neem contact met u op.