Welkom op de website van Toon van der Putten. Op deze website vindt u een kort overzicht van mijn werkzaamheden.  Toon van der Putten adviseert agrarische ondernemers  op het gebied van mest- en mineralenstromen: van het sturen op efficiënt,  effectief en vooral duurzaam mineralengebruik, via het voldoen aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen in het kader van de Meststoffenwet tot – wanneer het per abuis mis is gegaan – het adviseren en ondersteunen bij juridische procedures.

Naast een overzicht van mijn werkzaamheden treft u op deze pagina ook actuele stukken en bijdragen aan die betrekking hebben op deze onderwerpen en thema’s. De meest recente ziet u hierboven. De  minder recente – maar wellicht nog wel interessante stuken – kunt u vinden onder de pagina ‘actueel‘ of via de zoekfunctie. Treft u het antwoord op uw vraag niet aan dan kunt u uiteraard uw vraag voorleggen aan Toon van der Putten via de pagina ‘contact’ of via de contactgegevens die hiernaast op deze pagina zijn gegeven.

Meer informatie krijgt u door op één van onderstaande afbeeldingen te klikken.