Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs uitspraak gedaan in 3 zaken over fosfaatrechten voor ‘jongvee’. In deze uitspraken oordeelde het CBb dat de minister de uitleg van het begrip ‘melkvee’ in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt heeft opgevat en aan bedrijven met ‘vleesvee’ alsnog fosfaatrechten diende te worden toegekend die de minister eerder had ingetrokken kennen. De minister heeft de Tweede Kamer op 24 mei 2019 geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak. Duidelijk is nu al dat onherroepelijke besluiten over de toewijzing van fosfaatrechten niet zullen worden herzien.

Voor bedrijven die op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hielden dat nooit een kalf kreeg zal de toekenning van fosfaatrechten opnieuw worden beoordeeld. Dit gebeurt alleen als zij nog wachten op een besluit op een bezwaarschrift over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten aan het bedrijf of wanneer nog een beroepsprocedure loopt over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten. Onherroepelijke besluiten worden niet herzien.

Een besluit over de toewijzing van fosfaatrechten is onherroepelijk als:

  • de termijn is verstreken waarbinnen de veehouder bezwaar kan maken
  • er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen een veehouder beroep kan instellen
  • er een beslissing op beroep is genomen

Het is de vraag of de minister zich zonder meer op het standpunt kan stellen dat onherroepelijke besluiten niet worden herzien. Immers wanneer een bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure tegen een besluit afgerond, of is tegen het besluit geen procedure is gevoerd, kan de minister op basis van artikel 4:6 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht worden verzocht om terug te komen op dit besluit.

Voorwaarde voor een dergelijk herzieningsverzoek is wel dat sprake moet zijn van nieuwe feiten en omstandigheden. Het gaat om nieuw gebleken feiten, of veranderde omstandigheden of een wijziging van het recht, na het boetebesluit zijn, én die niet voor dat besluit konden worden aangevoerd (novum)

De kans dat deze situatie wordt aangemerkt als een novum. Het CBb vindt een rechterlijke uitspraak in beginsel geen novum (ECLI:NL:CBB:2017:190, ECLI:NL:RVS:2008:BC3006). Bovendien is geen sprake van wijziging van het recht.

Minister Schouten is van plan om met spoed de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee rechtstreeks in de Meststoffenwet op te nemen. Daarnaast handhaaft RVO.nl in de tussentijd de Meststoffenwet op basis van de beleidsregel. Dit betekent dat een veehouder geen extra fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee van één jaar en ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.

Klik hier voor de uitspraken van het CBb