Mestboetes in (on)redelijkheid

Onder de treffende titel ‘Mestboetes in (on)redelijkheid schreef Geesje Rotgers in samenwerking met mestboete.nl in het decembernummer van V-focus een artikel over oorzaken, het verloop van de procedure en de gevolgen van mestboetes voor andere wetgeving. Fouten maken met mest of in de mestadministratie leidt gemakkelijk tot een stapeling van boetes. Wanneer door een foutje de gebruiksnorm wordt overschreden, kan de derogatie worden ingetrokken met een boete tot gevolg. Mogelijk wordt dan ook niet voldaan aan de mestverwerkingsplicht en de voorwaarden die de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij stelt, wat ook tot boetes zal leiden. Dan kan nog een korting op de betalingsrechten volgen. Voor wie het artikel heeft gemist, maar wel is geïnteresseerd… Lees meer

Lees verder

Onttrekking van fosfaat

Is een netto onttrekking van fosfaat een probleem? Het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’, zette de cijfers van ruim 200 KringloopWijzers op een rij. Daaruit bleek dat er in (het groeizame jaar) 2014 meer fosfaat aan de bodem was onttrokken dan  er aan was toegediend. Gemiddeld werd er op grasland 106 kg fosfaat per hectare aan de bodem onttrokken, terwijl er slechts 86 kg werd toegediend. Kortom: een achteruitgang van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Op basis hiervan kan direct de vraag worden gesteld: hoe erg is dat en met het oog op de toekomst: in hoeverre heeft een daling van de hoeveelheid fosfaat in de bodem invloed heeft op toekomstige opbrengsten? Op… Lees meer

Lees verder

Kunstmest uit urine

Kunstmest uit urine: elk plasje helpt? Onlangs kreeg ik een krantenbericht toegezonden van een kennis met daarbij de opmerking  : ‘kunstmest uit urine: alles komt goed’. Inderdaad, alles komt goed. Het artikel deed verslag van het feit dat men tijdens Koningsdag  in Amsterdam op drie locaties 3.000 liter urine inzamelde om daar vervolgens in de fosfaatfabriek in Amsterdam-West de fosfaatmeststof struviet uit te winnen. De grondstof voor fosfaatkunstmest is in veel gevallen fosfaaterts. Dit erts wordt gewonnen in mijnen. Deze mijnen zijn gelegen in een beperkt aantal landen (bijvoorbeeld Marokko en China). De winbare voorraden fosfaat zijn echter eindig, waardoor op termijn zelfs tekorten zouden kunnen ontstaan. Een serieus probleem, want voor de teelt van gewassen… Lees meer

Lees verder

Wat mag een toezichthouder?

Wat mag een toezichthouder? Ik heb, in mijn werk, regelmatig  te maken met toezichthouders. Dat gaat vrijwel altijd in een prima sfeer. Toezicht is een prima zaak, zeker wanneer het met de menselijke maat wordt uitgevoerd. Het geeft je de kans zaken toe te lichten en zo nodig uit te leggen. Plus regels zijn immers regels en alleen van waarde als op het voldoen aan die regels wordt gecontroleerd.  Het gaat echter ook wel eens mis bij het houden van toezicht. Soms omdat degene bij wie het toezicht plaatsvindt de bevoegdheden van de toezichthouder wel erg ver vindt gaan en het daar niet mee eens is. Soms omdat de toezichthouder  het houden van toezicht verward met opsporing en daarmee de grenzen van zijn… Lees meer

Lees verder