Aanvullende voorwaarden bij nieuwe handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie

Op 12 juli 2019 is een nieuwe versie van de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie gepubliceerd (hierna: Handreiking). De Handreiking is de richtlijn voor melkveebedrijven die aan willen tonen dat de uitscheiding van stikstof en fosfaat lager is dan de forfaitaire normen. Voor bedrijven die over 2019 met deze BEX-systematiek willen rekenen is het verplicht om de onlangs verschenen versie van de Handreiking toe te passen voor de berekening.. De nieuwe Handreiking bevat, zoals altijd bij een nieuwe versie, een aantal inhoudelijke wijzigingen of verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Opvallend bij deze versie is echter dat ook in de voorwaarden voor toepassing van de Handreiking een aantal aanvullende voorwaarden zijn… Lees meer

Lees verder