Acceptabele gehalten ?

Monsters van vaste mest bestaande uit koek na scheiding van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) mogen sinds 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Deze maatregel is destijds geïntroduceerd om manipulatie van gehalten bij de monstername uit te sluiten en de uniformiteit van de monstername (en daarmee van de analyse uitslagen) te verbeteren. Het ging er daarbij vooral om onverklaarbare (extreem) hoge gehalten uit te sluiten en discussies omtrent de rechtmatigheid daarvan te voorkomen. Mede in dat kader publiceerden Cumela Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank (hierna: Cumela cs) een tabel met acceptabele bandbreedtes voor analyse-uitslagen van een aantal mestsoorten.… Lees meer

Lees verder

Vanggewas na mais: de regels op een rij

Sinds dit jaar zijn de regels rond het inzaaien van een vanggewas na maïs op zand en lössgrond enigszins aangepast. Verandering betekent altijd enige onduidelijkheid. Vandaar, hieronder  een samenvatting van de regels en de voorwaarden met betrekking tot het inzaaien van een vanggewas. Waarom een vanggewas na maïs? De wetgever stelt dat dat maïsteelt op zand- en lössgrond een groot risico voor uitspoeling van stikstof heeft. Mais stopt na juli met opnemen van stikstof, maar na die tijd komt er nog veel stikstof vrij. Deze stikstof blijft in de bodem achter die uit kan spoelen gedurende de winter. Om deze uitspoeling te voorkomen is de verplichting om  direct na de… Lees meer

Lees verder

Fosfaatrechten ‘vleesvee’: RVO neemt uitspraak CBb alleen mee in nog lopende procedures

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs uitspraak gedaan in 3 zaken over fosfaatrechten voor ‘jongvee’. In deze uitspraken oordeelde het CBb dat de minister de uitleg van het begrip ‘melkvee’ in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt heeft opgevat en aan bedrijven met ‘vleesvee’ alsnog fosfaatrechten diende te worden toegekend die de minister eerder had ingetrokken kennen. De minister heeft de Tweede Kamer op 24 mei 2019 geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak. Duidelijk is nu al dat onherroepelijke besluiten over de toewijzing van fosfaatrechten niet zullen worden herzien. Voor bedrijven die op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hielden dat nooit een kalf… Lees meer

Lees verder