Grasland scheuren? Let op de regels

Het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland is aan regels gebonden. Die regels gelden voor grasland dat wordt gebruikt voor voerproductie of beweiding. Daarbij geldt dat het pas grasland genoemd mag worden wanneer een perceel voor ten minste met 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor grasland dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. De afgelopen periode hebben veel percelen grasland  ernstig geleden onder de droogte. Zo ernstig welllicht dat wordt overwegen het grasland her in te zaaien. Let daarbij wel op de regels want het mag niet altijd en zomaar. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende regels. Klei en veengrond Gras… Lees meer

Lees verder